โลโก้ ศูนย์โรคหัวใจ แบนเนอร์ ศูนย์โรคหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

 

การให้บริการคลินิกศูนย์โรคหัวใจ

 

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

 

วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ แผนกคลินิกโรคหัวใจ ชั้น 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิรภพ  ทัพมงคล

 

วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ แผนกคลินิกโรคหัวใจ ชั้น 2

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญ  สายะสถิตย์

 

วันพุธ  เวลา 08.00 - 12.00 น ณ แผนกคลินิกโรคหัวใจ  ชั้น 2

นายแพทย์คันธชาติ  ทัศคร

 

 

อายุรกรรมหัวใจ

 

วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ แผนกคลินิกโรคหัวใจ ชั้น 2

นายแพทย์พงษ์พันธ์  จิตต์ธรรม

 

วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ แผนกคลินิกโรคหัวใจ ชั้น 2

นายแพทย์โชติช่วง ทินวงศ์ ณ อยุธยา

 

วันพุธ  เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ แผนกคลินิกศูนย์โรคหัวใจ  ชั้น 2

แพทย์หญิงไพลิน  พาสพิษณุ

 

 

อายุรกรรมหัวใจเด็ก

วันจันทร์ เวลา 08.00 -12.00 น. ณ แผนกกุมารแพทย์ ชั้น 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธพงศ์  พุทธรักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ  จิตต์ธรรม

 

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)