โลโก้ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก แบนเนอร์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชมรมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
ฐานข้อมูลการย้ายตัวอ่อน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

      ประวัติของคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

          เนื่องด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ทางภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการรักษาผู้ป่วยมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ตั้งแต่การกระตุ้นไข่ การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก การทำเด็กหลอดแก้ว การแช่แข็งตัวอ่อน และการแช่แข็งอสุจิ ประกอบกับในปัจจุบันคู่สมรสมีบุตรยากมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากโรคทางนรีเวชที่ทำให้รบกวนกระบวนการตกไข่ การปฏิสนธิและการฝังตัวของตัวอ่อน เช่น ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (leiomyoma) และอายุของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน รวมถึงภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากความผิดปกติทางฝ่ายชาย (male factors) ดังนั้นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงส่งเสริมให้เปิดบริการคลินิกมีบุตรยากเพื่อให้ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างสามารถเข้าถึงการบริการด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้สะดวกมากขึ้น

            หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เริ่มเปิดให้บริการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 แต่เป็นการให้การรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เช่น การกินยากระตุ้นไข่และการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก ต่อมาในปีพ.ศ. 2556 เริ่มมีการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คือ การทำเด็กหลอดแก้ว (in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection) และในปีพ.ศ. 2558 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ของภาควิชาก็ได้รับการประเมินและขึ้นทะเบียนรับรองตามมาตรฐานกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และสามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎข้อบังคับ สำหรับจำนวนคู่สมรสที่มารับการรักษาภาวะมีบุตรยากที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

           คลินิกรักษามีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดบริการให้คำปรึกษาและรักษาคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี สามารถติดต่อทำนัดได้ที่คลินกสูติ-นรีเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 ชั้น 2 ทุกวันเเละเวลาราชการ

 

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)