โลโก้ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ แบนเนอร์ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

หน่วยเวชปฏิบัติชุมชม โทร. 5637

หน่วยระบาดวิทยา โทร. 5636

หน่วยอาชีวอนามัย โทร. 5637

เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร. 5639

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)