โลโก้ งานเครื่องมือแพทย์

งานเครื่องมือแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่    : งานเครื่องมือแพทย์ ชั้น 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

           99 ม.9 ต.ท่าโพธฺ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000

Tel     : 055-965552 (5552)

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)