โลโก้ ศูนย์โรคหัวใจ แบนเนอร์ ศูนย์โรคหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

คลินิกศูนย์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

เบอร์โทรติดต่อ  055 - 965493 

 

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ  

ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิณุโลก  65000

เบอร์โทรติดต่อ  055- 965196

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)