โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0 5596 7956  โทรสาร 0 5596 7954

  

  • หน่วยจัดการศึกษา (คลินิก)

     0 5596 7951-53

  • หน่วยจัดการศึกษา (ปรีคลินิก)

0 5596 7955

  • หน่วยวัดและประเมินผล

0 5596 7960

  • หน่วยบริหารการศึกษา

0 5596 7957

  • หน่วยสนับสนุนการศึกษา

0 5596 7958-59

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)