โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ชั้น 5)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-967932-4

โทรสาร 055-967931

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)