โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

» แบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ภาควิชา ของคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

» จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559

» จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารสิรินธร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558

» แบบฟอร์มใบส่งซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

» แบบฟอร์มการขอข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ อังคาร ที่ 8 กันยายน 2563

» แบบฟอร์มการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook หรือ PC และอุปกรณ์ต่างๆ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559

» แบบฟอร์มการขอ User Name
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559

» ระบบงานผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559

» คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร @NU-WIFI
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559

» คู่มือการ Remote สำหรับงานเภสัช
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559

» คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

» คู่มือระบบโปรแกรม ตารางออกตรวจแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

» คู่มือการตั้งค่าใช้งาน VPN สำหรับ Windows 8
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» เอกสารอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» ผังการทำงานเมื่อ I-med ใช้งานไม่ได้
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

» คู่มือการกู้ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หลังจากไฟฟ้าห้องแม่ข่ายขัดข้อง Disaster Recovery Manual for System Administrator
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558

» คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ จัดการเมนูดาวโหลดเอกสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

» คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ จัดการเมนูข่าวสารและกิจกรรม
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

» คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ แนะนำหน้าจัดการหน่วยงานและเมนูข้อมูลหน่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

» คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการหน้าเว็บหน่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

» คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดเว็บหน่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

» คู่มือเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

» คู่มือระบบเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

» คู่มือระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

» คูมือระบบเวชระเบียน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

» คู่มือระบบเวชสถิติ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

» คู่มือระบบห้องปฏิบัติการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

» คู่มือการให้บริการ i-med
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

» คู่มือห้องตรวจแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)