โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ข้อมูลบุคลากรแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา รอบ 1 ปีงบ 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

» ข้อมูลนักวิชาการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา รอบ 2 ปีงบ 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562

» (เพิ่มเติม) ข้อมูลอาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

» ข้อมูลอาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กรกฏาคม 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2562

» เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2_อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

» เพิ่มเติมข้อมูล_อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 เอกสารเพิ่มเติม1
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560 (เพิ่มเติม)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

» อาจารย์ภาคอายุรศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคออโธปิดิกส์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคศัลยศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ชุมชน ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาควิสัญญี ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาครังสีวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคพยาธิวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคนิติเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคจิตเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคจักษุวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ภาคกุมารเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

» อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 มี.ค. 58 - 31 ส.ค. 58 แบ่งตามภาควิชาต่างๆ
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558

» คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

» กรมแพทย์ทหารอากาศรับสมัคร นสพ.ปี 6 ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

» แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนหรือการสอบของนิสิตแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

» แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปีการศึกษา 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562

» แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part II) ประจำปีการศึกษา 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562

» แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Objective Structured Clinical Examination (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ พุธ ที่ 31 กรกฏาคม 2562

» แบบฟอร์มใบยืมของ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560

» แบบประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ อังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2558

» แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ อังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2558

» สารบัญหุ่นสาธิต [อัปเดตปี 2561]
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

» เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561

» ลายน้ำคณะ_สำหรับ_powerpoint
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2560

» ภาพตัวอย่างเมื่อใส่ลายน้ำ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560

» ลายน้ำคณะ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560

» คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559

» เกณฑ์ WFME ฉบับปรับปรุง2015 (ภาษาอังกฤษ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559

» เกณฑ์ WFME ฉบับปรับปรุง 2016 (ภาษาไทย)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

เอกสารดาวน์โหลดหมวด เอกสารแนวทางปฏิบัติ (จำนวน 5 ข่าว)
 
» 6.แนวทางปฏิบัติการรับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

» 5.แนวทางปฏิบัติการเตรียมนิสิตและบัณฑิตสอบ NLE
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

» 4.แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

» 2.แนวทางปฏิบัติควบคุมคุณภาพการประเมินผลระดับหลักสูตร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

» 1.แนวทางปฏิบัติควบคุมคุณภาพการประเมินผลรายวิชา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)