โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีเอกสารแจ้งจากหน่วยงาน
» แบบขอสมาชิกจิตอาสาช่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561

» ใบสมัครสมาชิกจิตอาสาพระนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558

» ใบสมัครทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558

» แบบประเมินความพึงพอใจงานเลขานุการโรงพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

» แบบขอรับบริการข้อมูล
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559

ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)