โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ครุภัณฑ์ : รายการคงเหลือและยังไม่ถูกนำไปใช้งาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558

» ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางกนกอร มุกดาลอย เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

» แบบฟอร์มใบขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

» แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปประเมินการซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

» แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

» แบบฟอร์มใบขอยืมคืนครุภัณฑ์ (ระหว่างหน่วยงาน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560

» แบบฟอร์มแบบสำรวจรายการเพื่อเตรียมจัดซื้อ จ้างพัสดุ (ใบ 3 ช่อง)_58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2558

» แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง update 24-7-58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2558

» แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ update 24-7-58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2558

» แบบฟอร์มใบโอนครุภัณฑ์ (ระหว่างหน่วยงาน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

» คู่มือรหัสวัสดุ Update 21-7-58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558

เอกสารดาวน์โหลดหมวด อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ (จำนวน 28 ข่าว)
 
» อัตราการใช้กระดาษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

» อัตราการใช้กระดาษ ประจำเดือน มกราคม 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

» อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

» อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

» อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

» อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

» อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน เมษายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน มีนาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน มกราคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

» ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

» อัตราการใช้กระดาษคณะแพทยศาสตร์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

» ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน กันยายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

» ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน สิงหาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

» ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

» อัตราการใช้กระดาษประจำเดือน มิถุนายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

» ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน พฤษภาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560

» ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน เมษายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560

» ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน มีนาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 12 เมษายน 2560

» อัตราการใช้กระดาษประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560

» อัตราการใช้กระดาษประจำเดือน มกราคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

» Report แขวน Web 12-2016
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

» report แขวน web 11-2016
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559

 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2559 (จำนวน 1 ข่าว)
 
» แจ้งสำรวจครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)