โลโก้ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่มีงานวิจัย
» บทความวิชาการ เรื่อง "พัฒนาระบบสารสนเทศส่งตรวจ Anti HIV อย่างปลอดภัย และ เบิกจ่ายได้ครบ" (ดู 44)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

» บทความวิชาการ เรื่อง "ลดการตรวจ HIV viral load ที่ไม่สมเหตุสมผล" (ดู 37)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

» บทความวิชาการ เรื่อง "เพิ่มการสั่งตรวจ Susceptibility testing ของรพ.ม.นเรศวรให้สมเหตุสมผล ตรงตามมาตรฐานสากล" (ดู 46)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

» บทความวิชาการ เรื่อง "พัฒนาระบบการขนส่งเลือดชนิดเม็ดเลือดแดง ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร" (ดู 42)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

» บทความวิชาการ เพิ่มความคุ้มค่าในการผลิต Single Donor Platelet และยังคงความปลอดภัยทั้งผู้ให้-ผู้รับ (ดู 152)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

» บทความวิชาการ พัฒนาระบบการส่งตรวจ HIV อย่างสมเหตุผล (ดู 129)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

» บทความวิชาการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียจาก Peritoneal dialysis fluid (PDF) ด้วยวิธีใส่ในขวด Hemoculture และวิธี conventional method (ดู 115)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีบทความทั่วไป
ไม่มีความรู้สำหรับประชาชน
ไม่มีสถิติ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)