โลโก้ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 3 ข่าว)
 
» การออกหน่วยรับบริจาคเลือดค่ายตำรวจตระเวนชายเเเดน (ดู 1215)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวดวงใจ ศรศิลป์ชัย เมื่อ ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559

» การตรวจเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลเนินมะปราง (ดู 283)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวดวงใจ ศรศิลป์ชัย เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

» ยินดีต้อนรับคณะทำงาน ประชุมสัญจรและแผนตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2558 (ดู 288)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.อัญชิสา อรุณมาศ เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีข่าวกิจกรรมใดๆ
 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)