โลโก้ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบนเนอร์ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
network monitoring
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 6 ข่าว)
 
» งานเทคโนโลยีสารสนเทศย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (ดู 407)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559

» งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (iMed) แก่บุคลากรพยาบาลใหม่ (ดู 612)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2559

» ประชุมประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดู 429)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559

» ตารางอบรมระบบสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2559 (ดู 183)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559

» ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดู 599)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

» ศึกษาดูงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ดู 529)
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2558

 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 11 ข่าว)
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)