โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 3 ข่าว)
 
» ร่วมประชุม UHOSNET53 (ดู 419)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2558

» ศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี (ดู 502)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2558

» โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 671)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 1 ข่าว)
 
» ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลััยนเรศวร 25 ปี (ดู 536)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)