โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (จำนวน 0 ข่าว)
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ
 
 
ข่าวกิจกรรม (จำนวน 2 ข่าว)
 
» โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 (ดู 429)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

» งานวันมหิดลประจำปี 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 (ดู 518)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)