โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 15_แบบประเมินจริยธรรม.xlsx
 
1.แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล (ประเมินโดยหัวหน้า)
 
2.แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล (ประเมินโดยผู้รับบริการ)
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)