โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มย้ายหน่วยงาน ภายในฝ่ายการพยาบาล
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 815_แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติย้ายหน่วยงาน ภายในฝ่ายการพยาบาล (27 ก.ย. 62).pdf
 

แบบฟอร์มย้ายหน่วยงาน ภายในฝ่ายการพยาบาล

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563
โดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)