โลโก้ งานเลขานุการโรงพยาบาล แบนเนอร์ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจ
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจงานเลขานุการโรงพยาบาล
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 65_แบบสอบถามความพึงพอใจงานเลขา.pdf
 

แบบประเมินความพึงพอใจงานเลขานุการโรงพยาบาล (พูลศักดิ์ , ณัฐนันท์)

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558
โดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)