โลโก้ งานพัสดุ

งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 380_แบบฟอร์มใบขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ Update 2560.doc
 

แบบฟอร์มใบขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ใช้เมื่อมีการย้ายสถานที่ตั้งของหน่วยงานเดิม เช่นจาก ชั้น 3 ไปอยู่ที่ชั้น 5 เป็นการย้ายครุภัณฑ์ไปพร้อมกับหน่วยงาน

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
โดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)