โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแจ้งจากหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการยืม/คืนเงินทดรองจ่าย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 113_1. แนวปฏิบัติการเงินทดรองจ่าย_เวียนแจ้ง.01.pdf
 

แนวทางปฏิบัติการยืม/คืนเงินทดรองจ่ายsmile

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558
โดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)