โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารคู่มือต่างๆ

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่าย ถอนเงินจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 116_คำสั่งคณะฯที่ 359-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่ายฯ.PDF
 

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่าย ถอนเงินจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)