โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแจ้งจากหน่วยงาน

ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณแผ่นดิน
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 124_ว0213.PDF
 

ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณแผ่นดิน

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)