โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กองคลัง)
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 193_slip (3).doc
 

แบบฟอร์มการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กองคลัง)

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)