โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารคู่มือต่างๆ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 389_170519105405.PDF
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)