โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารคู่มือต่างๆ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์ (26 ธค.60)
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 469_ประกาศ การยืมเงินทดรองจ่าย 26 ธค.60.pdf
 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์ (26 ธค.60)

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)