โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารคู่มือต่างๆ

แนวปฏิบัติสำหรับการยืมเงิน และการคืนเงินยืมทดรองจ่าย กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 619_แนวปฏิบัติสำหรับการยืมเงิน และการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ฯ.pdf
 

Inbox item - Printable

แนวปฏิบัติสำหรับการยืมเงิน และการคืนเงินยืมทดรองจ่าย กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)