โลโก้ งานการเงิน

งานการเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารแจ้งจากหน่วยงาน

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับการรับเงินยืมทดรองจ่าย และเงินที่บุคลากรสำรองจ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : 644_ว 073.pdf
 

Inbox item - Printable

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับการรับเงินยืมทดรองจ่าย และเงินที่บุคลากรสำรองจ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

 

 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 26 กันยายน 2561
โดย : นางสาวปริศนา เกตุพุด
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)