โลโก้ งานการพยาบาลอายุรกรรม แบนเนอร์ งานการพยาบาลอายุรกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 569 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30 น. รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ผศ.พญ.เต็มพร เครือมาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน

ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจง ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์

ตลอดจนเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่บุคลากร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในองค์กร

 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)