โลโก้ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม แบนเนอร์ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เรื่อง “โรคนิ้วล็อค” (ดู 625 ครั้ง)
 

 

 

 

วันนี้ (9 ต.ค.2562  ) เวลา 09.40 น.  อาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์  มะลิซ้อน อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการสองแควนิวส์ 4.0 ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV เกี่ยวกับเรื่อง  “โรคนิ้วล็อค

 

 

 

 
สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เรื่อง “โรคนิ้วล็อค”
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)