โลโก้ งานห้องปฏิบัติการกลาง

งานห้องปฏิบัติการกลาง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 (ดู 491 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562  โดยมี อ.พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ กล่าวรายงาสนวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานโภชนาการ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายเภสัชกรรม  นิสิตแพทย์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตรวจสุขภาพ  ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดความดันตา และการเสวนา เรื่องสาระความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์  โดย อ.พญ.แพรว  สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ อ.นพ.นนท์  โสวัณณะ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผศ.พญ.สุกัญญา  รักษ์ขจีกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)