โลโก้ ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 20/2561 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 1404 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) 

ครั้งที่ 20/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน  1  อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม                               

2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1  อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6879_ประกาศรับสมัคร 20-61 เภสัชกร-นักรังสี.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6879_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)