โลโก้ ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 21/2561 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (ดู 1560 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 21/2561โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด                    จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้           จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6941_ประกาศรับสมัคร 21-61 กายภาพ NA.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6941_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6941_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)