โลโก้ ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี (ดู 730 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2561 ในนามแพทยสภา นำทีมโดย ผศ.พญ.ศรัญญา  ศรีจันทร์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  นพ.จีรัฐติกุล  ภูมิชัยธีรโชติ อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ พญ.อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อม เพื่อพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในปี 2562 ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

ข่าว/ภาพ โดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

 
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)