โลโก้ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก แบนเนอร์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชมรมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
ฐานข้อมูลการย้ายตัวอ่อน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค) (ดู 13062 ครั้ง)
 

การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค (เครื่องดื่ม 1 ล็อค ขนมทานเล่น 1 ล็อค ร้านผลไม้ 2 ล็อค)

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 661_ประกาศเรื่องการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ 5 ล็อค.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 661_ประกาศเรื่องการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ 5 ล็อค.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)