โลโก้ หน่วยคุณภาพเวชระเบียน

หน่วยคุณภาพเวชระเบียน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค1,600,000 บาท (ดู 692 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คุณบำรุง - คุณรุ่งทิพย์ กฤชภากรณ์ และลูกหลาน โรงสีไฟไทยเสรี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)โดยมี อาจารย์นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์  ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ เป็นผู้รับมอบ และขอบพระคุณ ร.ต.ต.วินัย วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้บริหารธุรกิจในเครือ V.N.Group (วินัยเซอร์วิสและโรงเรียนสอนขับรถวีเอ็นไดท์วิ่งเซ็นเตอร์ ) ที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรับเงินบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5596 7904, 0 5596 7813

 
มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค1,600,000 บาท มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค1,600,000 บาท มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค1,600,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)