โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า(รายวัน)จำนวน 6 ล็อค ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2558 (3เดือน) (ดู 16267 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน)จำนวน 6 ล็อค ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 (3 เดือน)

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 392_ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า(รายวัน)พ.ค-ก.ค58.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)