โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
“โครงการปันรัก” ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 418 ครั้ง)
 

วันนี้ (3 มกราคม 2563 ) เวลา 09.00 น.โครงการปันรัก ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายสินค้ามือสอง เดือนเมษายน 2562  –ธันวาคม 2562 จำนวน 64,802 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสองบาท) ให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและประธานจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเป็นผู้มอบ และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

 

 โครงการปันรักเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ จากชมรมจิตอาสาพระนเรศวรโดยมีการจำหน่ายสินค้ามือสองสภาพดี ที่ได้จากการบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งรายได้มอบให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และสบทบทุนทำกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ ของชมรม พร้อมแบ่งสิ่งของบางส่วนบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการตามความเหมาะสม ซึ่งมียอดเงินบริจาคตั้งแต่เดือนมกราคม 2562- เดือน ธันวาคม 2562  รวมทั้งสิ้น 9,1977 บาท(เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)

 

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันกับ “โครงการปันรัก” สามารถบริจาคสิ่งของ และเสื้อผ้ามือสองที่ยังมีสภาพดี ได้ที่ห้องธรรมสถานปฏิบัติ จิตอาสาฉือจี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5596-7814

 
“โครงการปันรัก” ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)