โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000 บาท (ดู 478 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา และ พญ.ชลียา หอมแก่นจันทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

 

     ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา และ พญ.ชลียา หอมแก่นจันทร์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย หรือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น สามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)