โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี (ดู 387 ครั้ง)
 

   วันนี้ (13 มกราคม 2563 ) รศ.นพ. ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ อ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกิจกรรมทำบุญและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ดร.สุพิชญา  มีสาด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องNUIC 309 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)