โลโก้ หน่วยนิติการ แบนเนอร์ หน่วยนิติการ
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 845 ครั้ง)
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ MED NU RUN ครั้งที่ 1  “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” RUN TO KEEP      BREATHING นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ และเครื่องมือแพทย์จำเป็น  ให้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  หัวหน้าโครงการกล่าวว่า  “ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะได้มีการประชุมหารือว่าจะดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม MED NU RUN เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจที่ยังขาดแคลนสำหรับเด็กในภาวะวิกฤติ รวมทั้งเครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็นเช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยผู้ป่วยให้มีโอกาสกลับ มาหายใจได้อีกครั้งในภาวะวิกฤติ หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ

รักษาตามแผนการรักษา ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยด้วย  ที่สำคัญคือลดการรอคอย ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังส่วนกลางได้อีกด้วย

     สำหรับกิจกรรม MED NU RUN นั้น จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 5 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร  รับจำนวนผู้สมัคร 5000 คน (ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว)ทางคณะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นอย่างดียิ่ง คาดว่าจะสามารถจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ ประมาณ 3 เครื่อง (มูลค่าประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้งเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในเขตนี้

     ในวันที่ 27 มกราคม 2562 งานจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 03.00 น. – 9.00 น. โดยมีเส้นทางวิ่งเริ่มวิ่งในระยะต่างๆ ดังภาพที่แนบมาด้วยครับ   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ตูน บอดี้แสลม ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้นำในการวิ่งการกุศลครั้งนี้ รวมทั้งร่วมเชียร์นักวิ่งทุกท่านให้เข้าเส้นชัยด้วยความแข็งแรงและสนุกสนาน ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้

     ทางคณะแพทยศาสตร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ สุดท้ายขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในโครงการได้ สามารถโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิ รพ.ม.นเรศวร  เพื่อสนับสนุนโครงการ MED NU RUN ครั้งที่ 1”  เลขที่บัญชี 346-1-65645-8    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 5596 7813 ครับ” ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการกล่าว

 
MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร MED NU RUN ครั้งที่ 1 “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” กับพี่ตูน บอดี้แสลม จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กวิกฤติ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 7070_ข่าวแถลงข่าว.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)