โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
ระบบจองห้องเรียน
L
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 14/2561 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 4 อัตรา (ดู 2215 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 14/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นิติกร                                                         จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ

2. ตำแหน่ง พยาบาล                                                     จำนวน 4 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6498_ประกาศรับสมัคร 13-61 นิติกร-พยาบาล.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6498_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 11 กรกฏาคม 2561
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)