โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือไข้ จำนวน 4 จำนวน (ดู 1018 ครั้ง)
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2563 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

1.1 ตำแหน่ง พยาบาล                                                        

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    จำนวน  17 อัตรา

2. พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

2.1 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล                                          

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                   จำนวน 2 อัตรา

2.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                       

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                   จำนวน 4 อัตรา

 
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9463_ประกาศรับสมัครฯ 2-2563 RN PN NA.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9463_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9463_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)