โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร (ดู 138 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม   ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  

 

 ภาพ โดย: งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาส วันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)