โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 (ดู 272 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีและคณะผู้บริหารเข้าร่วม “เวทีผู้บริหารพบประชาคม” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้      ในการนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ประชาคมให้รับทราบการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

     การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาคมเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ภาพ โดย: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ , งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ม.นเรศวรเปิดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)