โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
คณบดีแพทย์ มน. มอบหลักการทำงานในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะแพทย์ มน. ให้แก่ภาควิชา (ดู 298 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563  รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมบริหาร. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะด้านการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) ในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยได้เข้าพบคณาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ในการนี้คณบดีได้มอบหลักการสำคัญ คือ การร่วมพัฒนาไปด้วยกัน โดยให้ทุกแผนงานเน้นไปที่เป้าหมาย ทุกกิจกรรม มุ่งมั่นก้าวสู่วิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ”

 
คณบดีแพทย์ มน. มอบหลักการทำงานในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะแพทย์ มน. ให้แก่ภาควิชา
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)