โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดู 515 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี นายพีระ  สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

      ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้บริการช่วงแรก ณ อาคาร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ชั้น 2 ห้อง ภ 201 ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2537- 9 มิถุนายน 2543 ต่อมาได้ย้ายไปเปิดบริการที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 5 ห้อง MD513-515  ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน  2543- เมษายน 2556 และได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

      ในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2562 สำนักหอสมุด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่การให้บริการภายในห้องสมุด เพื่อให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตและผู้ใช้บริการ

 

 
พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)