โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ACLS provider renewal course (ดู 320 ครั้ง)
 

ACLS provider renewal course

วันนี้ (26 ก.พ.63) เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ ( ACLS provider renewal course) โดยคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council ; TRC) โดยมี พ.อ.นพ.สุธี อินทรชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการหลักสูตร(Course director) ให้เกียรติมาบรรยายในช่วงแรกของการฝึกอบรม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ในทีมคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม  อาจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา อาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ อาจารย์ แพทย์หญิงปาลีรัฐ จริยากาญจนา อาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นวิทยากรสอนปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงให้แก่บุคลากรแพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องด้านการช่วยชีวิตในช่วงภาคเช้า  ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการสอบปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าอบรมและเข้าสอบทั้งสิ้น 24 คน สามารถสอบผ่านมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูงได้ นับเป็นอีกหนึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมบุคลากรไว้ในเหตุฉุกเฉินทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง

 
ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course ACLS provider renewal course
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวจามรี อ่อนโฉม
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)