โลโก้ หน่วยสวัสดิการสังคม

หน่วยสวัสดิการสังคม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค100,000 บาท (ดู 620 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่  16 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ พานิชผล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย     โดยมี   นางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ทั้งนี้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรับเงินบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 -5596- 7904,       0- 5596- 7813

 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค100,000 บาท
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)