โลโก้ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู 402 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บริเวณที่ดินด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี พ.ศ.2564  อาคารแห่งนี้ จะสามารถรองรับและให้บริการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สร้างเสริมสุขภาวะ     รองรับการเป็นMedical HubและMedical Tourism ในเขตพื้นที่สี่แยกอินโดจีน East-west Economic Corridor  เป็นสถานที่สำหรับผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสหสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม   ลดการแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอยในการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงคัดกรอง  ส่งต่อ รับกลับ และวางแผนการรักษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เพื่อการดูแลรักษาแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Research Center) มีห้องแสดง/เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมจากงานวิจัยอีกด้วย

 
พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)